KA 60 – Adapter IDE do konwertera SD2IDE dwuportowy 2.5"/3.5"

Zastosowanie

Ko­rzy­sta­jąc z tego ad­ap­te­ra, oprócz czytnika SD2IDE można pod­łą­czyć do Amigi urzą­dze­nie IDE w for­ma­cie 3.5" (np. dysk twar­dy, albo CD-ROM), uży­wa­jąc stan­dar­do­we­go kabla 40-ży­ło­we­go. Jest też moż­li­we pod­łą­cze­nie dwóch urzą­dzeń 3.5" je­że­li port 2.5" po­zo­sta­nie pusty.

Cechy sprzętu

Zdjęcia

KA60powiększ KA60powiększ KA60powiększ KA60powiększ KA60powiększ KA60powiększ