KA 60 – Adapter IDE do konwertera SD2IDE dwuportowy 2.5"/3.5"

Zastosowanie

Ko­rzy­sta­jąc z tego ad­ap­te­ra, oprócz czytnika SD2IDE można pod­łą­czyć do Amigi urzą­dze­nie IDE w for­ma­cie 3.5" (np. dysk twar­dy, albo CD-ROM), uży­wa­jąc stan­dar­do­we­go kabla 40-ży­ło­we­go. Jest też moż­li­we pod­łą­cze­nie dwóch urzą­dzeń 3.5" je­że­li port 2.5" po­zo­sta­nie pusty.

Cechy sprzętu

Zdjęcia

KA60 KA60 KA60 KA60 KA60

Schemat ideowy

39 39 3 11 8 6 4 5 9 10 1 2 12 13 39 Pozostałe piny połączone 1:1. Piny 41 i 42 (+5V) zwarte. Pin 20 nie połączony. R2 100k R1 100k +5V +5V +5V U1B U1C U1A U1D J1 R3 100k U1 74HCT00 IDE 3.5" IDE 2.5" Amiga

Ciasteczka i dane osobowe