KA 47 – adapter IDE do konwertera SD2IDE jednoportowy

Zastosowanie

KA47 za­stę­pu­je ka­bel „ta­śmę” przy pod­łą­cza­niu czyt­ni­ka SD z in­ter­fej­sem IDE do por­tu IDE Ami­gi.

Cechy sprzętu

Zdjęcia

KA47 KA47 KA47 KA47 KA47

Schemat ideowy

1 3 5 9 11 13 41 42 43 39 2 4 6 8 10 12 39 41 42 43 U1A U1B +5V +5V U1C U1D U1E U1F U1 74HCT14 do Amigi do SD2IDE Pozostałe piny połączone 1:1 oprócz pinu 20, który jest niepodłączony z obu stron

Wymiary

KA47, wymiary

Wymiary podane w milimetrach.

Ciasteczka i dane osobowe