KA 47 – adapter IDE do konwertera SD2IDE jednoportowy

Zastosowanie

KA47 za­stę­pu­je ka­bel „ta­śmę” przy pod­łą­cza­niu czyt­ni­ka SD z in­ter­fej­sem IDE do por­tu IDE Ami­gi.

Cechy sprzętu

Zdjęcia

KA47powiększ KA47powiększ KA47powiększ KA47powiększ

Wymiary

KA47, wymiary

Wymiary podane w milimetrach.